TZA NIEUWS

Minister Bruins ondergedompeld in medische innovatie voor een gezonder Twente

Enschede, maandag 27 januari – Minister Bruins heeft in het kader van de  Juiste Zorg Op Juiste Plek (JZOJP) en de eHealth-week een werkbezoek afgelegd aan de Technologie & Zorg Academie (TZA) in Enschede. De minister sprak hier, samen met ziekenhuis MST, Roessingh Research and Development (RRD) en zorgverzekeraar Menzis over eHealth, medische innovatie en afspraken over de juiste zorg op de juiste plek in de regio Twente.

Minister Bruins opende bij TZA in Enschede een ‘Zorg van Nu’ punt voor de regio Twente. Zorg van Nu is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en bestaat uit een mobiele presentatie van zorginnovaties. VWS vindt het belangrijk om eHealth en innovaties in de zorg meer bekendheid te geven. Samen met de TZA stand en truck kan dit punt door aangesloten zorgorganisaties en gemeenten geboekt worden. Inwoners en zorgverleners ontdekken zo wat zij aan eHealth en innovaties in de zorg hebben. Het draagt bij aan het doel van de TZA: de begeleiding van bewustwording, acceptatie en adoptie van zorgtechnologie in de praktijk.

Moderne kindergeneeskunde

Kinderarts Boony Thio en Sam -een jongen met Astma- presenteerden de minister hoe de afdeling kindergeneeskunde van MST astma-aanvallen helpt voorkomen. Dit door zorg op afstand via een Pufferapp en met meetapparatuur. Thio: “Door de begeleiding op afstand hoeft men niet elke keer brandjes te blussen maar kunnen we overgaan tot brandpreventie.” Uit de pilot blijkt dat er 85% minder ziekenhuisopnames; 81% minder spoedbezoeken en 83% minder polikliniekbezoeken nodig  zijn om goede zorg aan deze kinderen en hun ouders te geven. Bovendien is de kwaliteit van leven voor de kinderen ook toegenomen door onder meer een verbeterde longfunctie. Dat door een hogere therapietrouw dankzij dit programma.

Innovatie en zorgtechnologie

Roessingh Research and Development (RRD) werkt aan innovaties die mensen langer gezond houden en vitaliteit verbeteren. Patiënt en onderzoeker tonen tijdens het werkbezoek het gebruik van een robothandschoen, waarmee mensen hun aangedane hand trainen en de zelfstandigheid vergroten. Dit is onderwerp van een studie waaraan zeven samenwerkende revalidatiecentra in Nederland deelnemen, en ruim 60 patiënten.

Zorginnovatie cruciaal in krimpregio

“Het belang van medische innovaties wordt extra onderstreept door uitdagingen waarmee Twente heeft te kampen”, licht Marieke van der Lans van Menzis toe. “De regio kent vergrijzing en een krimpende beroepsbevolking. Prognoses laten een verdere stijging zien van chronische aandoeningen. Een grotere zorgvraag dus, terwijl er minder zorgprofessionals beschikbaar zijn. De noodzaak tot intensieve samenwerking tussen zorgaanbieders, kennisinstellingen, ziekenhuizen, gemeenten en zorgverzekeraars is dan ook enorm.” Sophia de Rooij van MST vult daarop aan: “We moeten tot een gedragen regiobeeld en visie komen. In Twente werken we al intensief samen om de zorg voor inwoners goed te organiseren.” In de avond spreekt de minister de regiobestuurders die aan deze gezamenlijke visie werken.

Lees ook..

Naar de inhoud springen