TZA NIEUWS

Cursisten ronden eerste opleidingstraject TechAmbassadeur succesvol af

Wat houdt technologie in de zorg in, voor wie is het en waarom, welke technologie is beschikbaar, waar loop je op dat gebied ethisch tegenaan en hoe pas je zorgtechnologie praktisch toe? Deze en nog veel andere onderwerpen kwamen aan bod tijdens de 6 daagse opleiding tot TechAmbassadeur die de TZA Twente gegeven heeft. Afgelopen dinsdag rondden de cursisten de opleiding tijdens hun eindpresentatie succesvol af. Uiteenlopende projecten werden gepresenteerd: van succesvolle introductie zorgtechnologie bij cliënten en collega’s tot interventies en implementatie ondersteuning. Na iedere presentatie vond er feedback en discussie plaats. Het eindresultaat was een mooie opbrengst en een waardevolle afsluiting van het traject.

Leren met en van elkaar is waardevol

De groep gaf aan dat ze de totale training als zeer prettig en zinvol hadden ervaren. Het uitwisselen van kennis, delen van ervaringen, leren met en van elkaar in een prettige sfeer, werden genoemd als waardevol. Ook Coördinator Academie van de TZA Twente Rob Nijhuis kijkt met een positief gevoel en veel plezier terug op de bijeenkomsten: “Ik heb genoten van de betrokkenheid, het enthousiasme en inbreng van iedereen. Voor de TechAmbassadeurs ligt nu de uitdaging om samen met collega’s en hun organisatie verder te werken aan bewustwording, adoptie en acceptatie maar ook informatie en inspiratie. Samen kijken of slimme oplossingen op het gebied van zorgtechnologie inderdaad ook de beste keuze zijn, wat er nodig is om dit succesvol in te zetten en alle betrokkenen in hun organisatie hierin mee te nemen. Ik wens allen heel veel succes!”

Meld je aan voor de volgende cursus

De volgende cursus TechAmbassadeur start op 18 oktober en wordt in zes middagen van 12.30 tot 16.30 uur gegeven in Enschede. Voor informatie en aanmelden klik hier. Let op: vol = vol.

De Technologie & Zorg Academie (TZA) Twente is een coöperatieve vereniging van (zorg) ondernemers, overheid en onderwijs. TZA biedt (zorg)professionals, producenten en studenten een platform rond innovaties in de zorg, gericht op behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de thuissituatie. Denk aan e-health, domotica en zorg op afstand.  Bij de TZA kun je oefenen, testen en leren werken met zorgtechnologie.

Lees ook..

Skip to content