Klachtenregeling

Bij klachten over de dienstverlening van de Technologie & Zorg Academie kunt u zich wenden tot de directeur: Evelien Rondhuis of de voorzitter van het bestuur: Margo Koopman.

Naar de inhoud springen