TZA NIEUWS

Levensreddende webservice voor alleenwonenden

Auteur: Drs. Rob van den Akker

Alleen wonen is niet zonder risico’s. Jaarlijks overlijden alleenstaanden omdat ze thuis onwel worden en niet meer in staat zijn hulp in te roepen. Er is nu een eenvoudige webservice die levens kan redden.**

Ontstaan
“In het Parool van Januari 2019 las ik dat jaarlijks in Amsterdam gemiddeld 34 doden worden gevonden, die pas na 14 dagen worden ontdekt.”, vertelt Rob van den Akker. “Na vele jaren in de farmaceutische industrie gewerkt te hebben (ik ben apotheker) besloot ik een oplossing voor dit maatschappelijk probleem te ontwikkelen en de ‘LifeSigns’ op te richten.” De LifeSigns is een eenvoudige gratis web-service die in een paar minuten ingesteld kan worden. Er hoeft zelfs geen app of programma geïnstalleerd te worden.

Hoe het werkt
Na het aanmaken van een account geeft de alleenstaande zijn of haar e-mailadres op, samen met die van enkele vrienden, familie of collega’s (buddies). Vanaf nu ontvangt de hij of zij elke dag een e-mail met een levenstekenknop. Zo lang je elke dag op de knop drukt, wordt geen contact opgenomen met buddies.

Als je na een incident niet meer op de knop kan drukken, stuurt de LifeSigns automatisch verzoeken naar buddies om contact op te nemen. Deze dienst is geschikt voor elke leeftijdsgroep met toegang tot email. Deze dienst kan levensreddend zijn, zeker in deze Covid-19 tijd waar alleenstaanden nog minder dagelijkse contacten hebben.

Waarom het nodig is
Verreweg de meeste ongevallen vinden plaats in of om het woonhuis. In ruim twee derde van de gevallen is letsel het gevolg van een val. Een valongeluk leidt soms tot een fractuur. Deze valincidenten zijn meestal niet fataal maar kunnen het voor iemand die alleen woont onmogelijk maken om hulp in te roepen.

Als een iemand zonder partner onwel wordt betekent dat niet dat de situatie direct levensbedreigend is, maar dat kan het wel worden als er geen hulp komt. Een alleenstaande kan bewusteloos raken of flauwvallen door bijvoorbeeld: alcohol overdosering, epilepsie, diabetes, trauma en infectie. Verder kan iemand bij hevige duizeligheid, misselijkheid of benauwdheid zich zo zwak voelen dat hulp inroepen moeilijk wordt.

Omdat de meeste alleenwonenden geen dagelijks contact hebben, zal het familie of buren niet opvallen als iemand een ongeval heeft gehad en niet bij de telefoon kan komen. Een hulpeloze situatie kan dan uren of zelfs dagen duren en escaleren. In veel gevallen kunnen tragedies voorkomen worden als de buitenwereld op tijd wordt gewaarschuwd.

Andere oplossingen
In Nederland worden er ’telefooncirkels’ verzorgd door Humanitas en het Rode Kruis. Deze cirkels bestaan uit maximaal 10 personen die zich opgegeven hebben om elke dag één van de opgegeven deelnemers uit de kring te bellen. Dagelijks wordt op een vast tijdstip een belrondje gestart. Als iemand niet opneemt wordt de leider gewaarschuwd.

Er zijn verschillende technische oplossingen voor het monitoren van alleenstaande (ouderen). Een bekend voorbeeld is een noodknop die wordt gedragen aan een koord om de nek of met een clip aan kleding. Als de alleenstaande op de knop drukt, wordt contact opgenomen met familie of een meldkamer. Voorwaarde is uiteraard dat de alleenstaande deze knop altijd bij zich draagt, ook bijvoorbeeld in de badkamer. (80% van de senioren vallen in de badkamer)

Nog geavanceerder zijn systemen die gebaseerd zijn op thuis geïnstalleerde deur- en bewegingssensoren. Met deze sensoren wordt het bewegingspatroon van de oudere alleenstaande in de gaten gehouden. Als dit patroon afwijkt wordt via een app alarm geslagen.

LifeSigns eenvoudigste oplossing en gratis
De meeste eenvoudige en goedkoopste manier om iemand te monitoren is de op e-mails gebaseerde LifeSigns methode. Hierbij is het niet nodig om een telefooncirkel op te zetten en dagelijks op hetzelfde tijdstip te bellen. Ook is het niet nodig om apparatuur aan te schaffen en abonnementskosten te betalen.

De LifeSigns-service ondersteunt niet alleen de persoon die wordt gemonitord, maar geeft ook geruststelling voor familie en vrienden omdat zij zich geen zorgen over je hoeven te maken zolang ze geen e-mails van de LifeSigns krijgen.

De gratis LifeSigns signalering is in een paar minuten ingesteld. Zorg er wel voor dat je elke dag je email leest. Voor meer informatie: https://www.thelifesigns.com/

Lees ook..

Skip to content