Project

Livio: zorgtechnologie voor 50% van thuiszorgcliënten in 2024  

‘Technologie tenzij’, het is de nieuwste pijler van zorgorganisatie Livio waarmee aangegeven wordt altijd zorgtechnologie te willen inzetten. Zij willen dit jaar bij 25% van de thuiszorgcliënten een technologie inzetten. In 2024 moet dat 50% zijn. Hoe dat uitdagende percentage gehaald wordt, vertelt Dominic Vries, wijkverpleegkundige en ambassadeur zorgtechnologie bij Livio. Hij biedt technologische begeleiding bij het project.

Sinds april zijn de eerste teams van Livio begonnen met het inzetten van zorgtechnologie bij hun thuiszorgcliënten. “De complexiteit in thuiszorg wordt door personeelskrapte en strakkere budgetten steeds groter en zorgtechnologie kan helpen. Het was alleen de vraag: hoe gaan we het extramuraal inzetten?  Als we het hebben over de gestelde 25% dan praten we wel over zo’n 600 thuiszorgcliënten,” zegt Dominic, “Eerst hebben we 5 teams getraind hoe zorgtechnologie in te zetten. Gelijktijdig zijn er cliëntselecties geweest. Het is immers van belang met welke technologie de  cliënt geholpen is.”

Inmiddels zijn twee cliënten volledig uit de zorg

Livio heeft ervoor gekozen drie technologieën in te zetten: Tessa (een pratende bloempot voor structuur in de dag), Medido (slimme automatische medicijndispenser) en  Compaan (beeldzorg op afstand via een tablet). De eerste resultaten zijn bekend. “Hierover zijn we tevreden,” concludeert Dominic voorzichtig, “De meeste cliënten stonden open voor het inzetten van zorgtechnologie. Niet iedereen is meteen handig met het soort apparatuur. Dan proberen we het eerst samen en als het dan werkt, zetten we een technologie ook daadwerkelijk in. Werkt het niet, dan kijken we naar een andere oplossing. Vooral de Medido wordt bij iedereen als zeer prettig ervaren. Het is mooie dat inmiddels twee cliënten volledig uit de zorg en compleet zelfstandig zijn. Dit wilden beiden ook graag. De een gebruikt nu Compaan, de ander Compaan en de Medido.”

Niet iedereen is meteen enthousiast

Waren de teams die nu zorgtechnologie moeten gaan inzetten meteen enthousiast? “Dat wisselt,” beaamt Dominic, “Er waren collega’s die er meteen open voor stonden, ook de oudere generatie. Maar dat gold niet voor iedereen. Het is een transitie waar we met z’n allen door moeten. We zijn ook bewust gestart met het inzetten van technologie bij nieuwe cliënten, omdat onze zorg bij bestaande cliënten ook nog een sociale functie heeft. Maar dat komt later wel. Uiteindelijk gaat iedereen inzien dat het inzetten van zorgtechnologie daadwerkelijk helpt in het makkelijker plannen en bieden van zorg. Dat is in het voordeel van de cliënt én de medewerkers.”  

Op RTV-Oost werd er een mooi item aan gewijd.

Ga naar de inhoud